Bestill time med SMS

Send SKJETTEN + fødselsdato og ditt navn til 2097.

Se eksempel

SKJETTEN 030562 Kari Normann

Kr. 6,- per mottatt melding. Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale. (Unngå sensitiv informasjon) NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Se forøvrig under: "Time samme dag"
Viktig informasjon om Koronaviruset

Dr. Zohaib Sarwar har siste arbeidsdag fredag 26.02.21

22. februar 2021

Denne dagen vil det ikke være ledige timer utover de som allrede er satt opp.

Dr. Joanna Kafel er tilbake fra mandag 01.03.21

Vinterferien 2021

8. februar 2021

Dr. Helge Lundberg, er ikke tilstede i uke 8. 

Dr. Qudsia Norin Usman, er ikke tilstede, ukene 7 og 8.

Informasjon ang koronavaksine

2. februar 2021

Timebestilling via SMS

27. januar 2021

Minner om at alle som bestiller time via sms må skrive et lite stikkord om hva de trenger time for. 

Koronasituasjonen og timebestilling

21. januar 2021

På bakgrunn av myndighetenes og kommunens siste koronatiltak, oppfordrer vi til at  timer som ikke krever oppmøte tas via telefonkonsultasjoner. Dette gjelder frem til situasjonen er mer avklart. 

Pasienter som har bestilt time for problemstillinger som kan vente, oppfordres til å  utsette timen frem til situasjonen er mer avklart. Det samme gjelder timer på laboratoriet der det nå kreves timebestilling.

Pasienter bosatt i kommunene som ligger under Ring 1 må ringe før de kommer på oppsatte timer i denne perioden. Kun det som er absolutt nødvendig kan komme.

Det vil ikke bli utført Spirometri eller 24-timers blodtrykkmålinger i denne perioden.

Avbestilling kan gjøres via telefon eller på sms.

Vaksineringsstatus COVID-19

13. januar 2021

Lillestrøm kommune opplyser om at alle innbyggere født i 1936 eller tidligere kan bestille time for vaksinering på 63 88 27 80. Telefonen er åpen mellom 08-16.
Det skal fylles ut egenerklæringsskjema som tas med til vaksineringen. Dette og mer informasjon finner du på kommunens hjemmeside: 

https://www.lillestrom.kommune.no/koronainformasjon/koronavaksine/vaksineringsstatus/  

Informasjon ang COVID-19 vaksine

7. januar 2021

Vaksineringen administreres sentralt i kommunen. 

Vaksineringen starter 7. januar. Vaksinering skjer i puljer og starter med vaksinering av beboere på sykehjem. All vaksinering skjer i regi av kommunen. I uke 2 vil det bli distribuert informasjon til alle husstander om vaksineringen.

Prioritering ved vaksinering
Ved vaksinering mot covid-19, følger Lillestrøm kommune de faglige anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Prioriteringene kan endres hvis smittesituasjonen tilsier det.

FHIs anbefaling er at følgende grupper vaksineres først:

1.Beboere i sykehjem
2.Alder 85 år eller eldre
3.Alder 75 til 84 år
4.Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko i forbindelse med:
-organtransplantasjon
-immunsvikt
-hematologisk kreftsykdom siste fem år
-annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
-nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
-kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
5.Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand
6.Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand
7.Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand

Kommunen vil varsle på  innbyggerportalen og i media når de ulike gruppene skal vaksineres og du bør følge med på når det er din gruppes tur. Når det er din gruppes tur kan du booke tid på innbyggerportalen vår eller ringe vår vaksinetelefon.

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig og alle over 18 år anbefales å ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen.

For mer informasjon, se https://www.lillestrom.kommune.no/koronainformasjon/koronavaksine/

Er du bosatt i annen kommune enn Lillestrøm, må du følge med på din egen kommunes hjemmeside for mer informasjon.

Koronasituasjonen og timebestilling

5. januar 2021

På bakgrunn av myndighetenes siste koronatiltak, oppfordrer vi til at  timer som ikke krever oppmøte tas via telefonkonsultasjoner. Dette vil i første omgang gjelder frem til 18.01.2021.

Pasienter som har bestilt time for problemstillinger som kan vente, oppfordres til å  utsette timen frem til situasjonen er mer avklart. Det samme gjelder timer på laboratoriet. Det vil ikke bli utført Spirometri eller 24-timers blodtrykkmålinger i denne perioden.

Avbestilling kan gjøres via telefon eller på sms.

Munnbind

29. oktober 2020

Det er nå obligatorisk å ha på seg munnbind den tiden du er inne på vårt legesenter.

 

Dr. Qudsia Norin Usman vil ikke ha oppsatt timebok mandager

21. oktober 2020

TELEFONKONSULTASJON

20. oktober 2020

Vi oppfordrer til telefonkonsultasjon med legen ved alle typer konsultasjoner der dette er mulig.

Telefonkonsultasjon bestilles på samme måte som legetime, og man vil motta en faktura med gebyr i etterkant.

Kun de med timeavtale kan komme inn på legesenteret

20. oktober 2020

Nå må alle våre pasienter ha timeavtale for å komme inn på legesenteret. Dette gjelder også for timer på laboratoriet.

Ring eller send sms for timeavtale.

Alle andre henvendelser skal skje via telefon/sms og ikke ved oppmøte.

Uten timeavtale kan man dessverre ikke komme inn på legesenteret.

Vi vil måtte avvise alle som ikke overholder dette grunnet smittefaren ved Covid-19.

 

Dr. Elin Aasebø

9. september 2020

Fastlege Elin Aasebø skal i tiden fremover ha vikar 2 dager per uke.

Lege Afsheen Aitzaz skal være vikar for henne tirsdager og fredager. 

Timebestilling via SMS

17. juli 2020

På grunn av Covid-19 må man oppgi hvorfor man ønsker time. Legesenteret kan ikke sette inn pasienter med forkjølelse/influensasymptomer.

CORONAVIRUS - INFORMASJON TIL VÅRE PASIENTER

12. mars 2020

Ved influensa- eller forkjølelsesymptomer skal man IKKE oppsøke legesenteret. Ring oss i forkant.

Kommunen informerer fortløpende, trykk:

ALL INFORMASJON OM CORONAVIRUS I LILLESTRØM KOMMUNE

Lillestrøm kommune har  opprettet egen Coronatelefon som betjenes fra 09:00 - 15:00 hver dag. Her kan man ringe direkte ved behov for test av Covid-19.

TELEFONNUMMER CORONA-TELEFON: 66 93 20 40

 

Rutiner ved skolefravær i videregående skole endres som følge av koronaviruset

5. mars 2020

I henhold til kunnskapsdepartementes forskriftsendring som følge av koronaviruset, vil elever som har fravær av helsegrunner ikke lenger trenger attest fra fastlegen for å dokumentere fraværet. Den midlertidige forskriftsendringen går ut på at sykefraværet nå kan dokumenteres av eleven selv hvis man er over 18 år, eller med bekreftelse fra foreldrene dersom man er yngre. Dette gjelder ut skoleåret. 

ANGÅENDE MESLINGVAKSINASJON

10. mai 2019

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende:

DE SOM BØR VAKSINERES:

Barn som ledd i barnevaksinasjonsprogrammet

Uvaksinerte spedbarn fra 9 måneders alder ved økt smitterisiko

Tidligere uvaksinert person som utsettes for meslingsmitte (fortrinnsvis helsepersonell)

Anbefales til alle som ikke er vaksinerte og ikke har gjennomgått meslinger.

Gjelder alle født etter 1960. Personer født før 1960 antas naturlig immune for meslinger.

REISEVAKSINASJON:

 

         

Dr. Joanna Kafel er fra i dag ute i permisjon

1. mars 2019

Doktor Sohaib Sawar er hennes vikar

Lavterskeltilbud for endring av livsstil og økt livsglede og helse

13. april 2018

Frisklivssentralen i Skedsmo skal først og fremst være et tilbud til voksne som ønsker en livstilsendring.

For mer informasjon:

Trykk her: FRISKLIVSSENTRALEN SKEDSMO KOMMUNE

Gebyrer for sms tjeneste

8. mars 2018

Viser til siste tids nyhetsoppslag vedrørende legesentrenes bruk av Helserespons. Dette er en sms tjeneste som sikrer rask kommunikasjon mellom pasienter og legesenter. Utvilsomt har dette bedret kommunikasjon oss i mellom. Gebyret for tjenesten faller delvis på oss når vi sender til pasientene, og på pasienter når de sender til oss. Dette gebyret tilfaller leverandør av systemet og ikke legesenteret. Vi jobber nå for å finne alternative løsninger for å sikre et tilsvarende system av samme kvalitet men som ikke belaster dere som pasienter. Vi ber om forståelse for at dette tar litt tid. Det er fortsatt mulig å bruke Helserespons sms tjeneste. Alternativt kan dere møte opp eller ringe.

Fra 15.januar sendes sykemeldinger digitalt

15. januar 2018

Dette vil si at du ikke trenger hente sykemeldingen din her hos oss. Du vil motta en melding i Altinn når sykemelding er klar.

For ytterliger informasjon: 

TRYKK HER

Fra 1 januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapi

27. november 2017

Fysioterapauten skal selv vurdere ditt behov for behandling.

 

Du må fortsatt gå til en fysioterapaut som har diftsavtale med kommunen for å få stønad fra Helfo.

Legeerklæring ved fravær skolen

19. september 2017

Vi informerer om at det kun skrives legeerklæring for fravær når eleven står i fare for å miste karakter i ett fag.

Eleven skal da bestille time, og det skal medbringes et skriv fra skolen der det går frem at karakteren står i fare.

 

ÅPNINGSTIDER LABORATORIET

27. november 2014

Laboratoriet åpner hver dag kl. 08.30 for pasienter som ikke har avtalt legetime.

Laboratoriet stenger 14:15 mandag - torsdag og 13:45 fredag.

 

Personalmøter.

3. februar 2014

Mandager i oddetallsuker er det personalmøter og legesenteret stenger da kl. 14.15.

Når er legene tilstede?

16. oktober 2012

Lurer du på hvilke ukedager legen din er tilstede, se under ansatte på topplinjen.

TIME SAMME DAG

16. oktober 2012

Ny måte å bestille time på fra 7. januar 2013.

Mer informasjon: se topplinjen "Time samme dag"

Nedre Romerike Legevakt

29. september 2009

Etter kl.15 og i helgene må man, hvis ikke legehjelp kan vente til neste kontordag, henvende seg på Allmennmedisinsk legevakt i Dampsagveien 2, 2004 Lillestrøm. Tlf. nr. 116 117 for sykebesøk. De har også en beredskap om natten for akutt oppstått alvorlig sykdom.
Kommunen har nylig opprettet daglegevakt samme sted, fra kl 08.00 til 15.00. Denne er åpen for akutt syke pasienter fra Skedsmo kommune, eller pasienter som er på gjennomreise. Egen fastlege skal kontaktes først.