Dr. Selenius har ferie i uke 41 og 42.

Hun har ikke vikar disse to ukene.