Mandager i oddetallsuker er det personalmøter og legesenteret stenger da kl. 14.15.