Tilbud til alle med fastlege på Skjetten Legesenter.

Møt opp uten timeavtale. 

Pris: 285 kroner, kun betaling via bankterminalen.

Alle må sitte 20 minutter etter vaksinasjon.