På grunn av Covid-19 må man oppgi hvorfor man ønsker time. Legesenteret kan ikke sette inn pasienter med forkjølelse/influensasymptomer.