Dr. Lundberg er ikke tilstede og har kun vikar onsdag 10.09. Han har høstferie i uke 40 og har ikke vikar denne uka.