Det vil ikke bli mulig med eksterne blodprøver etter 12:00 22 desember og 30 desember.

Grunnet redusert bemanning, vil laboratoriet ha mindre kapasitet i julen og derfor kun prioritere nødvendig behandling.