Vaksineringen administreres sentralt i kommunen. 

Vaksineringen starter 7. januar. Vaksinering skjer i puljer og starter med vaksinering av beboere på sykehjem. All vaksinering skjer i regi av kommunen. I uke 2 vil det bli distribuert informasjon til alle husstander om vaksineringen.

Prioritering ved vaksinering
Ved vaksinering mot covid-19, følger Lillestrøm kommune de faglige anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Prioriteringene kan endres hvis smittesituasjonen tilsier det.

FHIs anbefaling er at følgende grupper vaksineres først:

1.Beboere i sykehjem
2.Alder 85 år eller eldre
3.Alder 75 til 84 år
4.Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko i forbindelse med:
-organtransplantasjon
-immunsvikt
-hematologisk kreftsykdom siste fem år
-annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
-nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
-kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
5.Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand
6.Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand
7.Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand

Kommunen vil varsle på  innbyggerportalen og i media når de ulike gruppene skal vaksineres og du bør følge med på når det er din gruppes tur. Når det er din gruppes tur kan du booke tid på innbyggerportalen vår eller ringe vår vaksinetelefon.

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig og alle over 18 år anbefales å ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen.

For mer informasjon, se https://www.lillestrom.kommune.no/koronainformasjon/koronavaksine/

Er du bosatt i annen kommune enn Lillestrøm, må du følge med på din egen kommunes hjemmeside for mer informasjon.