På bakgrunn av myndighetenes og kommunens siste koronatiltak, oppfordrer vi til at  timer som ikke krever oppmøte tas via telefonkonsultasjoner. Dette gjelder frem til situasjonen er mer avklart. 

Pasienter som har bestilt time for problemstillinger som kan vente, oppfordres til å  utsette timen frem til situasjonen er mer avklart. Det samme gjelder timer på laboratoriet der det nå kreves timebestilling.

Pasienter bosatt i kommunene som ligger under Ring 1 må ringe før de kommer på oppsatte timer i denne perioden. Kun det som er absolutt nødvendig kan komme.

Det vil ikke bli utført Spirometri eller 24-timers blodtrykkmålinger i denne perioden.

Avbestilling kan gjøres via telefon eller på sms.