Denne dagen vil det ikke være ledige timer utover de som allrede er satt opp.

Dr. Joanna Kafel er tilbake fra mandag 01.03.21