Henvendelser angående vaksinen vil derfor ikke bli behandlet.