I ferietiden vil det være redusert kapasitet.

Legesenteret må derfor prioritere inn det som ikke kan vente til over sommeren.

Telefon og laboratoriet vil også ha redusert åpningstid (se egen artikkel)

Nedenfor (egen artikkel) finnes oversikten over når  fastlegene er på ferie.

Vi ønsker alle våre pasienter en RIKTIG GOD SOMMER