Bestill time på telefon mellom 13:00-15:00 eller sms hele døgnet

Vi starter opp med influensavaksinering fra uke 42. Vaksine kan enten settes i forbindelse med legetime eller på egen vaksinetime som fås ved å ta kontakt med oss på telefon. Har du legetime før 15 november, får du vaksinen inne hos legen.

Vi har vaksinering torsdag 4/11-21 klokken 15:30 - 18:00 

Vi må prioritere pasienter i risikogruppene for de vaksinedosene vi mottar. Staten dekker også i år hovedkostnaden ved vaksine, det er kun en egenandel på 50 kroner som må betales. For pasienter med frikort vil vaksinering være gratis.

Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa, men personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon må selv bekoste både vaksine og vaksinering. Disse har anledning til å ta vaksine ved apotek eller hos private aktører.