Fravær under 10%-grensen trenger man ikke attest for. Dette skrives ikke av legene her. Ved behov for attest hvis fraværet overstiger 10 %, skal varselbrev fra skolen fremvises. Vurdering av fravær pga luftveisinfeksjoner gjøres fortrinnsvis på telefonkonsultasjon.  Har du mottatt varsel: Ta kontakt med legesenteret samme dag som fraværet oppstår.  Fraværsattester kan ikke tilbakedateres. Skolene skal være klar over denne praksisen.