Smitteverntiltak

På grunn av økende smittetrykk av Covid-19, skal alle pasienter bruke munnbind når de er på legesenteret.

Pasienter med kjent Covid19-smitte skal fortsatt undersøkes på luftveisklinikken på legevakten.

Ved andre luftveissykdommer hvor man lurer på om det er nødvendig med fysisk undersøkelse på legesenteret, skal man ta kontakt med oss på telefon først. Vi tilstreber å gjøre de fleste vurderinger på telefon for å beskytte våre sårbare pasienter mot smitte. Vi har et krav om at det må foreligge en negativ Covid-test før man kommer til oss, når man har luftveissymptomer.