I sommerferien må vi prioritere akutt sykdom. Dvs. at helsekontroller, førerkortattester, oppfølgingstimer o.l. må vente til etter ferien, slutten av august. 

Fra 27/6 - 12/8 er det redusert åpningstid på telefon. Telefonen er åpent kl. 08.00-10.00 og kl. 13.00-14.30. 

Når har legen ferie: 

Joanna uke 29, 30 og 31

Terje uke 27, 28, 29 og 30

Helge uke 26, 27 og 28

Qudsia uke 31, 32 og 33

Milos uke 29, 30, 31 og 32

Sosan uke 29, 30 og 31

Elin uke 26