F.o.m. 1. september og ut året 2022,  vil Dr. Helge Lundberg være i forskningspermisjon, i 50%.  Dr. Karina Guldal, vil i denne tiden være hans vikar, i 50%.