Dr. Sidra Sadre-Motekallem er tilstede  alle dager, bortsett fra TORSDAG

Dr. Joanna Kafel er tilstede alle dager, bortsett fra FREDAG

Dr. Sosan Loftfi er tilstede alle dager, bortsett fra ONSDAG

Dr. Milos Stevanovic er tilstede alle dager, bortsett fra TORSDAG

Dr. Qudsia Usman er tilstede alle dager, bortsett fra MANDAG

Dr. Helge Lundberg er i forskningspermisjon: SE EGEN INFO på  denne side

Dr. Karina Guldal, vikar for Helge Lundberg. Tilstede alle dager, bortsett fra TIRSDAG