Hvis du er syk og trenger fraværsattest til skolen, må du ta kontakt med legesenteret samme dag som du blir syk, ved å sende en e-konsultasjon. Fraværsattester kan ikke tilbakedateres. Fraværsattest koster 280 kroner, og det dekkes ikke av folketrygden. Det betyr at man må betale for attesten selv om man eventuelt har frikort.

Fraværsattest skrives kun når man ha fått skriftlig varsel fra skolen om for høyt fravær. Skriftlig varsel fra skolen om fraværet bør fremlegges.

I følge fraværsreglene for Viken fylkeskommune kan helsefravær kun fjernes fra fjerde sykdomsdag. 

Ved fravær fra barne- og ungdomsskole er det ikke nødvendig med attest.