Jeg, Terje Rambøl, slutter på Skjetten Legesenter. Vi flytter til Trondheim. Siste ordinære arbeidsdag blir fredag 23.06.23.

Jeg jobber noen uker i sommerferien, men da i feriemodus ved legesenteret. Det er med tungt hjerte jeg flytter fra gode kolleger og hyggelige pasienter. 

Det kommer ny fastlege fra 01.10.23. Intevjuer og kartlegging av den nye fastlegen er i gang. 

Dr. Elin Aasebø vikarierer for meg fra august og ut september om ikke ny fastlege trer inn før.