Hopp til hovedinnhold
Send SKJETTEN + fødselsdato og ditt navn til 2097.

SKJETTEN 030562 Kari Normann

Kr. 6,- per mottatt melding. Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale. (Unngå sensitiv informasjon) NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Se forøvrig under: "Time samme dag"

Skjetten Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling Helsenorge på disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon (64 83 18 80) dersom du ønsker.

Ved akutt sykdom i våre åpningstider ring 63 84 34 10.
Livstruende sydom 113
Ved sykdom etter kl. 15.00 ring Nedre Romerike Legevakt 116 117

Kan også bestille faste medisiner via Helsenorge. Angi medikamentnavn, styrke og dosering.

Legesenteret samarbeider med Microlog - betalingsterminalen.

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


Sommerferie

23. mai 2024

Obs bemerk det er lite bemanning hos helsepersonell, vi ønsker helst bare ØH timer og ting som kan vente gjerne vente (f.eks førerkortsattester, helsekontroller) til etter sommerferien er over.

E-konsultasjon er stengt for de aktuelle legene som er bortreist under ferien.

 

Sina: Uke 30, 31 og 32

Qudsia: Uke 30 og 31

Joanna: Uke 28, 29 og 30

Karina: Uke 26, 27 og 28

Milos: Uke 31, 32 og 33 samt 25. og 26. juli

Sosan: Uke 29, 30 og 31

Dr. Milos Stevanovic

23. april 2024

Pasienter hos han kan nå bestille time direkte fra kalender på Helsenorge. Du kan velge både dato og klokkeslett. Ved behov for ø-hjelp time samme dag ring mellom 08.00-09.00.

Dr. Qudisa Usman

12. januar 2024

Pasienter hos henne kan nå bestille time direkte fra kalender på Helsenorge. Du kan velge både dato og klokkeslett. Ved behov for ø-hjelp time samme dag ring mellom 08.00-09.00.

Influensavaksinering 2023

10. oktober 2023

Vi starter nå opp med influensavaksinering for våre pasienter. Alle som har legetime i oktober og november får vaksinen på legetime. 

Vi har åpent torsdag 19/10 og torsdag 26/10 fra kl. 16-1930 for vaksinering. Timebestilling må gjøres via timeønske på helsenorge eller ringe legesenteret mellom kl. 13-1430. 

Pris for vaksinen er 300,- (frikort gjelder ikke) 

 

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

 

Endring i timebestilling hos legene S.Lotfi og J.Kafel fra 01.10.23

3. oktober 2023

Fra 01.10.23 kan du bestille time direkte fra kalender på Helsenorge hos legene S.Lotfi og J.Kafel. Du kan velge både dato og klokkeslett. Ved behov for ø-hjelp time samme dag ring mellom 08.00-09.00.

Legeerklæring ved skolefravær

7. desember 2022

Hvis du er syk og trenger fraværsattest til skolen, må du ta kontakt med legesenteret samme dag som du blir syk, ved å sende en e-konsultasjon. Fraværsattester kan ikke tilbakedateres. Fraværsattest koster 280 kroner, og det dekkes ikke av folketrygden. Det betyr at man må betale for attesten selv om man eventuelt har frikort.

Fraværsattest skrives kun når man ha fått skriftlig varsel fra skolen om for høyt fravær. Skriftlig varsel fra skolen om fraværet bør fremlegges.

I følge fraværsreglene for Viken fylkeskommune kan helsefravær kun fjernes fra fjerde sykdomsdag. 

Ved fravær fra barne- og ungdomsskole er det ikke nødvendig med attest.

HVILKE DAGER ER DIN FASTLEGE TILSTEDE??

1. september 2022

Dr. Sidra Sadre-Motekallem er tilstede  alle dager, bortsett fra TORSDAG

Dr. Joanna Kafel er tilstede alle dager, bortsett fra FREDAG

Dr. Sosan Loftfi er tilstede alle dager, bortsett fra ONSDAG

Dr. Milos Stevanovic er tilstede alle dager, bortsett fra TORSDAG

Dr. Qudsia Usman er tilstede alle dager, bortsett fra MANDAG

Dr. Helge Lundberg er i forskningspermisjon: SE EGEN INFO på  denne side

Dr. Karina Guldal, vikar for Helge Lundberg. Tilstede alle dager, bortsett fra TIRSDAG

Sykemelding grunnet Korona

8. februar 2022

Vi ber deg  sende legen en forespørsel via E-konsultasjon. Dette finner du  på forsiden av Helsenorge.

Husk å oppgi dato for når sykemelding skal starte og slutte. 

Hvis du nylig har byttet arbeidsgiver, oppgi arbeidsgiver navn, adresse og din stillingsprosent.

Denne tjenesten kan også benyttes hvis du har spørsmål til legen, skal forlenge sykemelding ol.

 

SMITTEVERN SKJETTEN LEGESENTER

10. desember 2021

Smitteverntiltak

Pasienter med kjent Covid19-smitte skal ikke møte opp, men ta kontakt via telefon eller e-konsultasjon. 

Ring oss gjerne hvis du er usikker på om du bør møte eller ta timen via telefon.

Hvis timeønsket blir avvist på Helsenorge:

22. november 2021

Hvis timeønske blir avvist, begrunnes alltid dette. For å se begrunnelsen må man logge inn på Helsenorge.

Les flere artikler