Bestill time med SMS

Send SKJETTEN + fødselsdato og ditt navn til 2097.

Se eksempel

SKJETTEN 030562 Kari Normann

Kr. 6,- per mottatt melding. Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale. (Unngå sensitiv informasjon) NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Se forøvrig under: "Time samme dag"
Viktig informasjon om Koronaviruset

Skjetten Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon (64 83 18 80) dersom du ønsker.

Ved akutt sykdom i våre åpningstider ring 63 84 34 10.
Livstruende sydom 113
Ved sykdom etter kl. 15.00 ring Nedre Romerike Legevakt 66 93 66 93

Kan også bestille faste medisiner via sms. Angi medikamentnavn, styrke og dosering.

Illustrasjon eller bilde for senter

Aktuelt


Koronasituasjonen og timebestilling

21. januar 2021

På bakgrunn av myndighetenes og kommunens siste koronatiltak, oppfordrer vi til at  timer som ikke krever oppmøte tas via telefonkonsultasjoner. Dette gjelder frem til situasjonen er mer avklart.

Pasienter som har bestilt time for problemstillinger som kan vente, oppfordres til å  utsette timen frem til situasjonen er mer avklart. Det samme gjelder timer på laboratoriet der det nå kreves timebestilling.

Det vil ikke bli utført Spirometri eller 24-timers blodtrykkmålinger i denne perioden.

Avbestilling kan gjøres via telefon eller på sms.

Vaksineringsstatus COVID-19

13. januar 2021

Lillestrøm kommune opplyser om at alle innbyggere født i 1936 eller tidligere kan bestille time for vaksinering på 63 88 27 80. Telefonen er åpen mellom 08-16.
Det skal fylles ut egenerklæringsskjema som tas med til vaksineringen. Dette og mer informasjon finner du på kommunens hjemmeside: 

https://www.lillestrom.kommune.no/koronainformasjon/koronavaksine/vaksineringsstatus/  

Informasjon ang COVID-19 vaksine

7. januar 2021

Vaksineringen administreres sentralt i kommunen. 

Vaksineringen starter 7. januar. Vaksinering skjer i puljer og starter med vaksinering av beboere på sykehjem. All vaksinering skjer i regi av kommunen. I uke 2 vil det bli distribuert informasjon til alle husstander om vaksineringen.

Prioritering ved vaksinering
Ved vaksinering mot covid-19, følger Lillestrøm kommune de faglige anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Prioriteringene kan endres hvis smittesituasjonen tilsier det.

FHIs anbefaling er at følgende grupper vaksineres først:

1.Beboere i sykehjem
2.Alder 85 år eller eldre
3.Alder 75 til 84 år
4.Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko i forbindelse med:
-organtransplantasjon
-immunsvikt
-hematologisk kreftsykdom siste fem år
-annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
-nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
-kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
5.Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand
6.Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand
7.Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand

Kommunen vil varsle på  innbyggerportalen og i media når de ulike gruppene skal vaksineres og du bør følge med på når det er din gruppes tur. Når det er din gruppes tur kan du booke tid på innbyggerportalen vår eller ringe vår vaksinetelefon.

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig og alle over 18 år anbefales å ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen.

For mer informasjon, se https://www.lillestrom.kommune.no/koronainformasjon/koronavaksine/

Er du bosatt i annen kommune enn Lillestrøm, må du følge med på din egen kommunes hjemmeside for mer informasjon.

Koronasituasjonen og timebestilling

5. januar 2021

På bakgrunn av myndighetenes siste koronatiltak, oppfordrer vi til at  timer som ikke krever oppmøte tas via telefonkonsultasjoner. Dette vil i første omgang gjelder frem til 18.01.2021.

Pasienter som har bestilt time for problemstillinger som kan vente, oppfordres til å  utsette timen frem til situasjonen er mer avklart. Det samme gjelder timer på laboratoriet. Det vil ikke bli utført Spirometri eller 24-timers blodtrykkmålinger i denne perioden.

Avbestilling kan gjøres via telefon eller på sms.

Dr. Milos Stevanovic har ferie frem til 20 januar 2021

29. desember 2020

Dr. Milos Stevanovic har ferie frem til 20.01.2021. Han har delvis vikar for noen av dagene. Reseptfornying og andre henvendelser vil bli ordnet på ordinær måte i hele perioden.

INFORMASJON OM ÅPNINGSTIDER I JULEN 2020

23. desember 2020

Legesenteret er åpent i julen,  men med redusert bemanning og kun AKUTT SYKDOM blir prioritert.

Åpningstider:mandag 28.12.2020 kl. 08.00 til 14.30

                   tirsdag 29.12.2020 kl 08.00 til 14.30

                   Onsdag 30.12.2020  kl. 08.00 tl 14.30

23.12.20 vil legesenteret stenge kl. 11.00 Akuttlinjen vil være bemannet av lege fra kl. 12.00. Ved akutt sykdom ring 63843410.

Julaften har dr. Ba-Tong Ly på Strømmen beredskap hvis akutt sykdom inntreffer mellom kl. 08.00 til 12.00 og nås på tlf 63814208

Nyttårsaften har dr. Kristin Myrer på Lillestrøm beredskap hvis akutt sykdom inntreffer mellom 08.00 til 12.00 og nås på tlf 64846960

Legevakt kan nås på 116/117 i den øvrige tiden i jul, romjul og nyttårsdager

Skjetten legesenter er etter nyttår åpent fra 4 januar.

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år 2021

 

Lille julaften

23. desember 2020

Legesenteret stenger kl. 11.30 idag 23/12. Alle som har legetime etter dette må vente ut til legen ringer. 

 

Laboratoriet julen 2020

15. desember 2020

Det vil ikke bli mulig med eksterne blodprøver etter 12:00 22 desember og 30 desember.

Grunnet redusert bemanning, vil laboratoriet ha mindre kapasitet i julen og derfor kun prioritere nødvendig behandling.

Julen 2020

15. desember 2020

Legesenteret er åpent 28., 29. og 30 desember. Det vil være redusert bemanning slik at kun akutt sykdom prioriteres. 

Munnbind

29. oktober 2020

Det er nå obligatorisk å ha på seg munnbind den tiden du er inne på vårt legesenter.

 

Les flere artikler